Принципи редакційної діяльності

Редакція Європейського журналу психоанал ізу у своїй діяльності керується наступними принципами:

 • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях – Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензованих наукових видань та наукових досліджень – Budapest Open Access Initiative (BOAI) та Берлінської Декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань – Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities .
 • дотримується редакційної незалежності;
 • надає пріоритетність обговоренню і дискусіям;
 • заохочує і підтримує наукову доброчесність;
 • задовольняє наукові потреби й інтереси Авторів і Читачів;
 • систематично проводить роботу з удосконалення Журналу;
 • гарантує якість матеріалів, що публікуються;
 • забезпечує анонімність в системі взаємин «Автор – Рецензент (-и)»;
 • інформує Авторів про правила й вимоги публікування;
 • забезпечує свободу вираження думок Авторів статей;
 • слідкує за дотриманням прав інтелектуальної власності;
 • розробляє рекомендації щодо рецензування рукописів;
 • розробляє механізми розв’язання конфлікту інтересів.

Взаємодія з Авторами

У взаємодії з Авторами редколегія Журналу керується такими правилами:

 • здійснює всі необхідні заходи для забезпечення якості матеріалів, що представлені й підлягають наступному опублікуванню;
 • забезпечує дотримання встановлених механізмів рецензування статей, а також спростування чи скасування рішень, прийнятих редколегією;
 • обов’язково інформує Автора рукопису чи про прийняття статті до друку, чи про необхідність її доопрацювання, чи про відхилення статті.

Взаємодія з Рецензентами

У взаємодії з Рецензентами редакція Журналу дотримується наступних правил:

 • представляє Рецензентам рекомендації з рецензування рукописів;
 • гарантує Рецензентам конфіденційність;
 • надає можливість відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови;
 • розглядає рецензування в якості невід’ємної частини оцінювання наукової публікації, яке підтверджує високу якість наукових статей.

Рецензування передбачає роботу з тими Рецензентами – Експертами, які є визнаними фахівцями у відповідній до статті сфері знань. Для цього редакція, окрім Членів редколегії, співпрацює з широким колом науковців з різних країн світу.

Взаємодія з читачами

 • Будь-який читач чи потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за роз’ясненням незрозумілих фахових питань, які відповідають тематиці Журнала, надіславши листа на електронну пошту ejp_editor@ukr.net
 • надає читачам якісно оформлені в інтелектуально-смисловому й мовно-стилістичному аспектах матеріали;
 • забезпечує справжнє очікування читачів щодо оригінальності, новизни й актуальності матеріалів, їх читабельності та зрозумілості.

Дотримання етичних норм

Редколегія Європейського журналу психоаналізу підтримує сучасний прогресивний рівень вимог щодо відбору й опублікування наукових статей. Ці норми визначаються стандартами якості наукових робіт, галузевим профілем Журналу, а також науковими напрямами, прийнятими у світовому науковому співтоваристві.

Основні етичні вимоги до наукових публікацій є нормою поведінки й професійних обов’язків членів редколегії стосовно й один до одного, й до громадськості, а також до забезпечення права кожного Автора на інтелектуальну власність. Усі залучені в процес публікації особи (Редактори, Автори та Рецензенти) орієнтуються на принципи етики в наукових публікаціях. Редакційна колегія та Рецензенти без упередження розглядають усі подані до опублікування матеріали, оцінюючи кожний з них належним чином.