Принципи редакційної діяльності

Редакція Європейського журналу психоаналізу в своїй діяльності керується такими принципами:

 • виконує вимоги Комітету з етики в публікаціях — Committee on Publication Ethics (COPE), Будапештської Декларації відкритого доступу до рецензуються науковим ізданямй і наукових досліджень — Budapest Open Access Initiative (BOAI) і Берлінської декларації про відкритий доступ до наукових і гуманітарних знань — Berlin Declaration Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities.
 • дотримується редакційної незалежності;
 • надає пріоритетність обговорення і дискусій;
 • заохочує і підтримує наукову сумлінність і добропорядність;
 • задовольняє наукові потреби і інтереси Авторів і Читачів;
 • систематично проводить роботу по вдосконаленню Журналу;
 • гарантує якість опублікованих матеріалів;
 • забезпечує анонімність в системі взаємовідносин «Автор — Рецензент (и)»;
 • інформує Авторів про правила та вимоги до публікації;
 • забезпечує свободу вираження думок Авторів статей;
 • стежить за дотриманням прав інтелектуальної власності;
 • розробляє рекомендації з рецензування рукописів;
 • розробляє механізми вирішення конфлікту інтересів.

Взаємодія з Авторами

У взаємодії з Авторами редколегія журналу керується такими правилами:

 • здійснює всі необхідні заходи для забезпечення якості представлених матеріалів, що підлягають наступному опублікуванню;
 • забезпечує дотримання встановлених механізмів рецензування статей, а також спростування або скасування рішень, прийнятих редколегією;
 • обов’язково інформує Автора рукописи або про прийняття статті до друку, або про необхідність її доопрацювання, або про відхилення статті;
 • подає аргументоване опис експертної оцінки представленої до друку статті.

Взаємодія з Рецензентами

У взаємодії з Рецензентами редакція журналу дотримується наступних правил:

 • представляє рецензента рекомендації з рецензування рукописів;
 • забезпечує рецензентів системою перевірки ступеня оригінальності статті;
 • гарантує рецензента конфіденційність
 • дає можливість відмовитися від рецензування без пояснення причин відмови;
 • розглядає рецензування в якості невід’ємної частини оцінки наукової публікації, що підтверджує високу якість наукових статей.

Рецензування передбачає роботу з тими Рецензентами — Експертами, які є визнаними фахівцями у відповідній сфері знань. Для цього редакція, крім членів редколегії, співпрацює з широким колом вчених з різних країн.

Взаємодія з читачами

 • Будь-який читач або потенційний автор має можливість звернутися до членів редколегії за роз’ясненням незрозумілих професійних питань, відповідних тематиці Журналу, надіславши лист на електронну пошту видавництва …………………. ……;
 • Надає читачам якісно оформлені в інтелектуально-смисловому і культурно-стилістичному аспектах матеріали.

Дотримання етичних норм

Редколегія Європейського журналу психоаналізу підтримує сучасний прогресивний рівень вимог по відбору та опублікуванню наукових статей. Ці норми визначаються стандартами якості наукових робіт, галузевим профілем Журналу, а також науковими напрямками, прийнятими в світовому науковому співтоваристві.
Основні етичні вимоги до наукових публікацій є нормою поведінки і професійним обов’язком членів редколегії щодо і один до одного, і до громадськості, а також до забезпечення права кожного Автора на інтелектуальну власність. Всі залучені в процес (редактори, автори і рецензенти) орієнтуються на принципи етики в наукових публікаціях. Редакційна колегія та Рецензенти без упередження розглядають всі представлені до публікації матеріали, оцінюючи кожен з них належним чином.